} ~ =
���

s<Yu9m 

    H20/07/07 17:59:07     4www.mmdbt.com 1      :
 ~w x~w{< 
1. 8<1.7=x10-15cm70-100cm30-40cm 40-50cm 3-4 ?1.25cm v ?2.5X2.5cm h5< 2cm~3cm5 t<30
2.? 1.6 ~ 1.71.7 ~ 1.880cm40cm 42cm ?4cm 2cm ?2.5cm 2.5cmu414cm 15cm 7 ~ 15z 5

3.40cm 45cm45cm38cm6 ~ 8 | 3 12 ~ 16cm 21 ~ 24cm40cm55 <4.5cm ?>2.2cmt>6cm q ?:48c >>10 ~ 20cm 2.5 ~ 3cm 3 ~ 4z  5

����

6;= >r 0=c 8
������������


}} 

���s����<����������Yu9m�� � �-�����i��������
} ~ =
���

s<Yu9m 

    H20/07/07 17:59:07     4www.mmdbt.com 1      :
 ~w x~w{< 
1. 8<1.7=x10-15cm70-100cm30-40cm 40-50cm 3-4 ?1.25cm v ?2.5X2.5cm h5< 2cm~3cm5 t<30
2.? 1.6 ~ 1.71.7 ~ 1.880cm40cm 42cm ?4cm 2cm ?2.5cm 2.5cmu414cm 15cm 7 ~ 15z 5

3.40cm 45cm45cm38cm6 ~ 8 | 3 12 ~ 16cm 21 ~ 24cm40cm55 <4.5cm ?>2.2cmt>6cm q ?:48c >>10 ~ 20cm 2.5 ~ 3cm 3 ~ 4z  5

����

6;= >r 0=c 8
������������


}} 

���s����<����������Yu9m�� � �-�����i��������
} ~ =
���

s<Yu9m 

    H20/07/07 17:59:07     4www.mmdbt.com 1      :
 ~w x~w{< 
1. 8<1.7=x10-15cm70-100cm30-40cm 40-50cm 3-4 ?1.25cm v ?2.5X2.5cm h5< 2cm~3cm5 t<30
2.? 1.6 ~ 1.71.7 ~ 1.880cm40cm 42cm ?4cm 2cm ?2.5cm 2.5cmu414cm 15cm 7 ~ 15z 5

3.40cm 45cm45cm38cm6 ~ 8 | 3 12 ~ 16cm 21 ~ 24cm40cm55 <4.5cm ?>2.2cmt>6cm q ?:48c >>10 ~ 20cm 2.5 ~ 3cm 3 ~ 4z  5

����

6;= >r 0=c 8
������������


}}